Frits Kuitenbrouwer Tailor-made Furniture: WERKWIJZE

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt elke vraag uitgewerkt, bijgestuurd en verbeterd tot het op papier of 3D getekend een bevredigend project is. Pas daarna wordt overgegaan tot uitvoering.
De eerste fase van overleg, ideeën, schetsen en een voorlopige prijsraming blijven kosteloos. Voor de verdere uitwerking kan – afhankelijk van het project – een bedrag worden afgesproken voor uittekenwerk en voorbereidingen naar uitvoering toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: